ОШ ВУК КАРАЏИЋ

Завршни испит

  • Сви ученици који заврше основну школу и положе завршни испит могу да наставе школовање кроз средњошколско образовање. Завршни испит је обавезан за све ученике, само ученици који су приступили полагању завршног испита добијају сертификат о завршеном основном образовању, без кога не могу да се упишу у средњу школу.
  • За ученике је израђен распоред припремне наставе, која започиње одмах по завршетку редовне наставе, из свих наставних предмета из којих се полаже завршни испит. Тестове за вежбање можете погледати кликом на сличице:
  • Завршни испит траје три дана: први дан – српски, други дан – математика, трећи дан – комбиновани тест (задаци из биологије, физике, хемије, историје и географије). Ученици на полагање сваког испита долазе најмање пола сата раније и обавезно са собом носе ђачку књижицу.
  • Критеријуми за упис:  рангирање ученика приликом уписа у средњу школу врши се на основу бодова остварених успехом током школовања (максимално 60) и бодова стечених на малој матури (максимално 40). За упис у специјализоване средње школе приликом рангирања узимају се и бодови које су ученици стекли учествовањем и освајањем награда на неком од такмичења на државном или међународном нивоу. Упис у музичке школе, уметничке школе и гимназије за таленте – Сви ученици који желе да упишу музичку, балетску или дизајнерску школу, гимназију за ученике са посебним способности као што су филолошка, физичка и математичка, школу у којој се део наставе одвија на страном језику, полажу и посебан пријемни испит, који се одржава пре завршног испита, на којима се вреднује таленат и знање из области у којој желе да наставе даље школовање. Ученици који желе да упишу спортску гимназију ослобођени су пријемног испита. Уместо тога потребно је да донесу потврду о оствареним спортским успесима. Поред тога сви ови ученици полажу и завршни испит.
  • Бодови који се добијају за успех рачунају се на следећи начин: успех- СО шестог, седмог и осмог разреда множи се са четири и тако се добија износ бодова за успех у школи. СО 6+7+8. разред x 4 
  • Број бодова на завршном испиту обрачунава се на следећи начин: СЈ х 0,65  +  МАТ х 0,65  +  КОМБ. х 0,70. Сва три теста носе максимално 40 бодова: српски језик и математика по 13 бодова и комбиновани тест 14 бодова.
  • Ученици могу да стекну и додатне бодове, ако су освајали награде на такмичењима из предмета у осмом разреду.

Успеси на републичким такмичењима: прво место – 8 бодова, друго место – 6 бодова, треће место – 4 бода.

Успеси на међународним такмичењима носе највише бодова: прво место – 20 бодова, друго место – 18 бодова, треће место – 14 бодова

Уколико ученик оствари више награда из истог предмета, рачуна се она на којој је освојио више бодова. Приликом рангирања, ако ученици имају исти број бодова, предност има онај који је носиоц дипломе “Вук Караџић”, затим онај који је освојио више награда на такмичењима и на крају они који су освојили више бодова на завршном испиту.

  • После објављивања прелиминарних резултата календаром ће бити утврђен дан за приговоре, када ће бити омогућен увид у тестове и подношење приговора, уколико су уочене неправилности. Тога дана ученици долазе у школу са родитељима/старатељима и ову могућност треба искористити.
  • По решавању приговора објављују се коначни резултати завршног испита.
  • Након објављених резултата завршног испита, сваки ученик израчунава број бодова са којима конкурише за упис у неку од школа, о чему ће постојати и званични извештај Школске уписне комисије.