РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА У ПРВОМ ПОЛУГОДИШТУ

Распоред  писмених  задатака (IV разред)

месец

недеља

новембар

10.

11.

12.

13.

14.

математика

децембар

15.

16.

17.

18.

српски језик

Распоред  писмених  провера знања у ПРВОМ циклусу (IIV разред)

месец

недеља

септембар

1.

2.

3.

4.

5.

српски језик, математика и природа и друштво

(3. разред)

математика

(4. разред)

српски језик

(4. разред)

српски језик и математика

(3. разред)

октобар

6.

7.

8.

9.

енглески језик

(2, 3. и 4. разред)

математика

(4. разред)

српски језик

(4. разред)

природа и друштво

(3. разред)

природа и друштво

(4. разред)

новембар

10.

11.

12.

13.

14.

српски језик и математика

(3.разред)

енглески језик

(2. разред)

српски језик

(3. разред)

математика

(4. разред)

децембар

15.

16.

17.

18.

српски језик

(3. разред)

математика

(3. разред)

српски језик

(4. разред)

математика

(3 .разред)

енглески језик

(3. и 4. разред)

српски језик

(3. разред)

природа и друштво

(4. разред)

математика

(3. разред)

природа и друштво

(3. разред)

Распоред  писмених  провера знања у ДРУГОМ циклусу (VVIII разред)

Распоред  писмених  провера знања (V разред)

месец

недеља

септембар

1.

2.

3.

4.

5.

математика –

иницијални

српски језик и књижевност -иницијални

математика

октобар

6.

7.

8.

9.

енглески језик

ПЗ српски језик и књижевност

ПЗ математика

немачки/руски језик

новембар

10.

11.

12.

13.

14.

српски језик и књижевност

ПЗ енглески језик

математика

руски језик

српски језик и књижевност

историја

децембар

15.

16.

17.

18.

ПЗ српски језик и књижевност енглески језик

биологија

ПЗ математика

ПЗ – писмени задатак

Распоред  писмених  провера знања (VI разред)

месец

недеља

септембар

1.

2.

3.

4.

5.

иницијални тест -техника и технологија

српски језик-иницијални тест математика-

иницијални

биологија – иницијални тест

физика

српски језик

енглески језик

октобар

6.

7.

8.

9.

ПЗ српски језик

математика

енглески језик

немачки/руски језик

новембар

10.

11.

12.

13.

14.

ПЗ математика

физика

ПЗ енглески језик

географија

ПЗ немачки/ руски језик

српски језик

историја

децембар

15.

16.

17.

18.

математика

ПЗ српски језик

физика

биологија

ПЗ математика

ПЗ – писмени задатак

Распоред  писмених  провера знања (VII разред)

месец

недеља

септембар

1.

2.

3.

4.

5.

математика –

иницијални

српски језик и књижевност-иницијални

октобар

6.

7.

8.

9.

математика

српски језик и књижевност

ПЗ српски језик и књижевност

енглески језик

ПЗ математика 

немачки/руски језик

новембар

10.

11.

12.

13.

14.

физика

ПЗ енглески језик

хемија

ПЗ немачки/ руски језик

историја

математика

физика

децембар

15.

16.

17.

18.

ПЗ српски језик и књижевност

биологија 

енглески језик

ПЗ математика

српски језик и књижевност

ПЗ – писмени задатак

Распоред  писмених  провера знања (VIII разред)

месец

недеља

септембар

1.

2.

3.

4.

5.

иницијални тест -техника и технологија

српски језик -иницијални тест

математика-

иницијални

биологија -иницијални тест

енглески језик

математика

октобар

6.

7.

8.

9.

српски језик

физика

енглески језик

ПЗ српски језик

ПЗ математика

немачки/руски језик

новембар

10.

11.

12.

13.

14.

физика

ПЗ енглески језик

ПЗ немачки/руски језик

математика

српски језик

хемија

децембар

15.

16.

17.

18.

физика

историја

ПЗ српски језик

географија

ПЗ математика 

биологија

ПЗ – писмени задатак