Одељењскe старешинe

у школској 2023/24. години

I-1

Славица Стекић

I-2

Јована Ракићевић

I-3

Нена Драгојевић

I-4

Мирослава Миленковић

I-5

Ања Милчић

II-1

Наташа Крстић

II-2

Зоран Стаменковић

II-3

Сања Славковић Паланчанин

II-4

Биљана Николић

III-1

Гордана Вулетић

III-2

Јована Јовановић

III-3

Драгана Новаковић

III-4

Ана Милинковић

III-5

Александра Тренкоски

IV-1

Сања Музник

IV-2

Слађана Николић

IV-3

Сања Огњеновић

IV-4

Марија Петровић

V-1

Марија Ћириловић

V-2

Сандра Филиповић Сандић

V-3

Нада Радибратовић Абуши

V-4

Марко Пејовић

VI-1

Ивана Матас Станковић

VI-2

Слађана Микић

VI-3

Ана Недељковић

VI-4

Магдалена Дељанин

VI-5

Миланка Радаковић

VII-1

ЈеленаТомашевић

VII-2

Радослав Биберџић

VII-3

Драгана Јанковић

VII-4

Мирослав Воркапић

VII-5

Марија Нешић

VIII-1

Мирјана Видовић

VIII-2

Светлана Ничић

VIII-3

Ивана Јочић

VIII-4

Ивана Јеленковић

VIII-5

Бојан Манојловић