ОШ ВУК КАРАЏИЋ

Управа школе

Директор школе: Ана Бошковић, професор српског језика

Помоћник директора: Даниела Сланкаменац, професор енглеског језика

Секретар: Кристина Вила

Председник Школског одбора: Јована Ракићевић

Председник Савета родитеља: Небојша Пантелић

Чланови школског одбора у школској 2022/23. години

ЗАПОСЛЕНИ 1. Јована Ракићевић 2. Зоран Ристић 3. Зорица Миљковић
РОДИТЕЉИ 1. Небојша Пантелић 2. Маца Маринковић 3. Марија Милићевић
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 1. Раде Голубовић 2. Дејан Јосиповић 3. Тамара Гајин

Савет родитеља

I1 Јелена Милошевић II1 Катарина Анђелић III1 Жарко Милићевић IV1 Сандра Савић
I2 Марија Милићевић II2 Нада Потпара III2 Биљана Ранковић IV2 Марина Нешић
I3 Ивана Младеновић II3 Драгана Словић Ђоковић III3 Бојан Антонијевић IV3 Нада Стојановић
I4 Милица Ђурановић II4 Јелисавета Бујак III4 Маријана Тасић IV4 Милена Тричковић
  II5 Богдан Николић    
       
V1 Оливера Ожеговић VI1 Маца Маринковић VII1 Ивана Словић Живановић VIII1 Тамара Стојковић
V2 Ивана Илић VI2 Јасна Петровић VII2 Данијела Милановић VIII2 Небојша Пантелић
V3 Маја Петрић VI3 Слађана Шутуљић VII3 Душанка Пушкар VIII3 Јелена Вранеш
V4 Јелена Савовић VI4 Анита Зрнић VII4 Данијела Павловић VIII4 Игор Станковић
V5 Невен Зораја VI5 Марија Тодоровић Поповић VII5 Снежана Јешић Живановић VIII5 Данијела Живковић