ОШ ВУК КАРАЏИЋ

Распоред контролних и писмених задатака

Распоред писмених задатака четвртог разреда

месецброј недеље
  октобар6.7.8.9. 
 српски језик
 
новембар10.11.12.13.14.
 математика    
децембар15.16.17.18. 
српски језик математика 
јануар19.20.21. 
    
фебруар22.23.   
      
март24.25.26.27.28.
 српски језик   
април29.30.31.32. 
  математика   
мај33.34.35.36. 
 српски језик  
јун37.38.  
 математика   

Распоред писмених задатака од петог до осмог разреда

месецброј недеље
октобар6.7.8.9. 
 српски jезик 5, 8 разред  математика
8. разред

српски jезик 6. 7. разред  
математика
5. 6. разред
 
новембар10.11.12.13.14.
  математика
7. разред
немачки / руски jезик
6. 7. 8. разред
енглески језик
5. 6. 7. 8. разред
децембар15.16.17.18. 
 српски jезик 5, 8 разред  српски jезик 6. 7. разред 
јануар19.20.21. 
  математика
5. 6. 7. 8. разред
 
фебруар22.23.   
      
март24.25.26.27.28.
  српски језик
5. 6. 7. 8. разред
математика
5. 7. 8. разред
април29.30.31.32. 
  математика
6. разред
немачки / руски jезик
5. 6. 7. 8. разред
  
мај33.34.35.36. 
 српски
5. 7. 8. разред
енглески језик
5. 6. 7. 8. разред
математика
8.разред
српски
6. разред
 
јун37.38.  
  математика
5. 6. 7. разред
  

Распоред писмених провера знања од првог до четвртог разреда

месецброј недеље
септембар1.2.3.4.5.
   Математика
1. разред
  
октобар6.7.8.9. 
 Свет око нас 1.разред

Српски језик 3.разред

Математика 3.разред

Математика 4.разред
Писмени задатак Српски језик 4. разред

Математика 1.разред

Математика 2.разред

Природа и друштво 4.разред
Свет око нас 1.разред

Енглески језик 3.разред

Енглески језик 4.разред

Математика 4.разред  
Српски језик 2.разред

Природа и друштво 3.разред
 
новембар10.11.12.13.14.
 Математика 2.разред
Математика 3.разред

Српски језик 4.разред

Писмени задатак Математика 4. разред 
Свет око нас 2.разред

Математика 3.разред
Математика 1.разред

Српски језик 2.разред

Српски језик 3.разред
 
Математика 4.разред
Природа и друштво 3.разред Српски језик 4.разред

Природа и друштво 4.разред
децембар15.16.17.18. 
 Математика 2.разред  Свет око нас 1.разред

Српски језик 2.разред

Српски језик 3.разред

Енглески језик 3. разред

Енглески језик 4. разред

Писмени задатак Српски језик 4. разред  
Српски језик 1.разред

Математика 3.разред

Математика 4.разред

Српски језик 4.разред
Математика 1.разред

Писмени задатак математика 4.разред
 
јануар19.20.21. 
 Српски језик 2.разред

Српски језик 3.разред

Природа и друштво 4.разред
Математика 1.разред

Свет око нас 1.разред
Математика 3.разред

Свет око нас 2.разред

Српски језик 4.разред
Математика 2.разред

Природа и друштво 3.разред

Mатематика 4.разред
Свет око нас 1.разред 

Распоред писмених провера знања пети разред

месецброј недеље
  септембар1.2.3.4.5.
       Математика
  октобар6.7.8.9. 
 Писмени задатак Српски језик  Немачки / Руски језикГеографијаПисмени задатак Математика
  Енглески језик
 
новембар10.11.12.13.14.
 Српски језик    Српски језикПисмени задатак Енглески језик
    Математика
децембар15.16.17.18. 
 Писмени задатак Српски језик  Немачки / Руски језикБиологија 
јануар19.20.21. 
 Писмени задатак Математика 

Распоред  писмених  провера знања шести разред

месецброј недеље
  септембар1.2.3.4.5.
        
  октобар6.7.8.9. 
 Математика

Српски језик  
Немачки / Руски језикФизика

Писмени задатак Српски језик  
Писмени задатак Математика

Енглески језик
 
новембар10.11.12.13.14.
      Писмени задатак Немачки / Руски језикПисмени задатак Енглески језик
децембар15.16.17.18. 
 Математика

Историја  
Писмени задатак Српски језикМатематика

Немачки / Руски језик
Биологија 
јануар19.20.21. 
 Српски језик  Писмени задатак Математика  

Распоред  писмених  провера знања седми разред

  септембар1.2.3.4.5.
        
  октобар6.7.8.9. 
 МатематикаНемачки / Руски језик
Писмени задатак
Српски језик

Физика
Енглески језик 
новембар10.11.12.13.14.
 Хемија   Писмени задатак Математика

Српски језик
Писмени задатак  Немачки / Руски језик  

Географија
Писмени задатак Енглески језик
децембар15.16.17.18. 
 Историја

Математика
Писмени задатак Српски језикНемачки / Руски језикБиологија 
јануар19.20.21. 
 Српски језик  Писмени задатак Математика  

Распоред  писмених  провера знања осми разред

  септембар1.2.3.4.5.
       Математика

Српски језик
  октобар6.7.8.9. 
 Писмени задатак Српски језик  

Физика  
Немачки / Руски језик  

Хемија
Писмени задатак Математика   Енглески језик 
новембар10.11.12.13.14.
 Географија    Писмени задатак  Немачки / Руски језик  

Математика
Писмени задатак Енглески језик

Српски језик
децембар15.16.17.18. 
 Историја

Писмени задатак Српски језик
Математика    

Немачки / Руски језик
Биологија 
јануар19.20.21. 
 Писмени задатак Математика