ОШ ВУК КАРАЏИЋ

Отворени дан школе

У складу са Законом о основном образовању и васпитању (члан 48), школа организује „Отворени дан школе“, када родитељи/старатељи могу да присуствују образовно-васпитном раду.

Одлуком Педагошког колегијума Отворени дан у нашој школи организован је сваког 15.  у месецу (односно, првог следећег радног дана уколико је 15. нерадни дан).

Часу може присуствовати само један родитељ, који може посетити највише један час у једном дану. После посећеног часа родитељ/старатељ је у обавези да попуни анкету.

Пријављивање родитеља врши се до 10. у месецу у канцеларији стручних сарадника (психолог/педагог) од 9 – 18 часова.