ОШ ВУК КАРАЏИЋ

Ко коме предаје

Српски језик (и књижевност)

Слађана Микић5/1, 5/2, 5/3, 7/5
Нада Страњина 5/4, 5/5, 7/1, 7/2
Марија Ћириловић6/1, 6/3, 6/5, 8/1, 8/2
Јелена Томашевић6/2, 6/4, 8/3, 8/4
Радослав Анђелковић7/3, 7/4, 8/5

Математика

Миланка Радаковић5/1, 5/2, 7/1, 7/3, 7/5
Ивана Јочић5/3, 5/4, 5/5, 7/2, 7/4
Сандра Филиповић-Сандић6/1, 6/4, 6/5, 8/3, 8/4
Марија Бирчанин6/2, 6/3, 8/1, 8/2, 8/5

Енглески језик

Ивана Јеленковић5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 7/1, 7/2, 7/4, 7/5
Милица Максимовић1/1,1/2, 1/3, 1/4, 4/5, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5
Даниела Сланкаменац2/1, 2/2, 4/1, 4/3, 4/4, 6/1, 6/4, 8/3, 8/4
Зорица Алексић2/3, 2/4, 4/2, 6/2, 6/3, 6/5, 7/3, 8/1, 8/2, 8/5

Руски језик

Неда Тодосијевић2/1,2,4, 4/1,2,3,4,5, 6/1,2,3,4,5, 8/1,4,5, 8/2,3
Мирјана Симић-Коцић1/1,3,4, 3/2,3,4, 5/1,2,3, 5/4,5, 7/1,2,4, 7/3,5

Немачки језик

Маријана Марковић1/3,4, 2/2,3, 3/1,4, 3/2,3, 4/3,5, 5/1,2, 5/4,5, 7/1,2, 7/3
Марија Новитовић Манић1/1,2, 2/1,4, 4/2,4 5/2,3, 6/3,4, 6/5, 7/2,4, 7/5, 8/1,5, 8/2,3
Александар Вучетић4/1, 6/1,3, 6/2, 8/1,4

Историја – географија

Мирјана Видовићисторија: 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 6/1, 6/3, 6/5, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5
Марко Пејовићисторија: 6/2, 6/4
Милан Тлачинацисторија: 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5
Мирослав Воркапићгеографија: 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5
Светлана Ничићгеографија: 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5

Физика

Оливера Петровић6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5
Биљана Шомођа8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5

Хемија

Светлана Шћепановић7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5

Биологија

Нада Радибратовић6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5
Љиљана Пејић5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5

Обавезне физичке активности

Слађана Илић6/1, 6/4, 6/5
Бојан Манојловић5/1, 5/4, 5/5
Радослав Биберџић5/2, 5/3, 6/2, 6/3

Физичко и здравствено васпитање

Слађана Илић6/1, 6/3, 6/4, 6/5, 8/3, 8/4, 8/5
Бојан Манојловић5/1, 5/3, 5/4, 5/5, 7/1, 7/2, 7/3
Радослав Биберџић5/2, 7/4, 7/5, 6/2, 8/1, 8/2

Ликовна култура

Марија Нешић5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 6/3, 6/5, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 8/2, 8/3, 8/5
Сузана Станковић6/1, 6/2, 6/4, 8/1, 8/4

Информатика и рачунарство

Иван Миљковић5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5

Музичка култура

Ивана Матас -Станковић5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 6/1, 6/4, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5
Милица Вељковић6/2, 6/3, 6/5, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5

Техничко образовање

Зоран Ристић6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5
Аца Вучић5/1 ,5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5
Оливер Тошић6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5
Магдалена Дељанин5/1 ,5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5

Грађанско васпитање

Милан Тлачинац6/1, 6/2,5, 8. разред
Светлана Ничић5/3,4, 5/2,5, 7/1,4, 7/3,5
Милица Максимовић5/1,3, 6/4
Мирјана Симић Коцић7/2

Верска настава

Михајло Микић1/1,3, 1/2,4, 3/1,3, 3/2,4, 2/1,2, 2/3,4, 4/1,5, 4/2,3, 4/4,
5/1,3,4, 5/2,5, 7/1,4, 7/2, 7/3,5, 6/1,3, 6/2,4,5, 8/1, 8/2,3, 8/2,5, 8/4

Слободне активности

наставникслободна активностгрупа
Марија НешићЦСВ5/1,4
Ивана МатасХор и оркестар5/2,3,5, 6/2,4
Милица ВељковићХор и оркестар6/1,3,5
Мирјана КоцићРизница језика7.раз.
Милан ТлачинацСвакодневни живот у прошлости5/3,5
Светлана НичићЗанимљива географија5/1,2,4
Михајло МикићБонтон5. и 6.раз.
Светлана ШћепановићМлади хемичари8.раз.
Зоран РистићСвет технике6/2,4,5
Аца ВучићСвет технике7/3,4,5
Оливер ТошићСвет технике8/1,3, 8/2,4,5
Магдалена ДељанинСвет технике6/1,3
Иван МиљковићДигитални свет7.раз.
Радослав БиберџићЧувари здравља7/1,4, 8/2,5
Слађана ИлићЧувари здравља8/1,3,4
Бојан МанојловићЧувари здравља7/2,3,5