ОШ ВУК КАРАЏИЋ

Ко коме предаје

Српски језик (и књижевност)

Слађана Микић6/1, 6/2, 6/3, 8/3, 8/5
Нада Страњина 6/4, 6/5, 8/1, 8/2
Марија Ћириловић5/3, 5/5, 7/3, 7/5
Јелена Томашевић7/2, 5/1. 5/2, 5/4
Радослав Анђелковић7/1, 7/4, 8/4

Математика

Миланка Радаковић6/1, 6/2, 8/1, 8/3, 8/5
Ивана Јочић6/3, 6/4, 6/5, 8/2, 8/4
Сандра Филиповић-Сандић5/1, 5/4,7/1,7/4,7/5
Берина Латовић5/2, 5/3, 5/5,7/2, 7/3

Енглески језик

Ивана Јеленковић6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 8/1, 8/2, 8/4, 8/5
Милица Максимовић1/1, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4
Даниела Сланкаменац1/3, 1/4, 3/1, 3/2, 5/1, 5/3, 5/4, 7/1, 7/4, 8/3
Зорица Алексић1/2, 1/5, 3/3, 3/ 4, 5/2, 5/5, 7/2, 7/3, 7/5

Руски језик

Неда Тодосијевић5/1,2 5/3,4,5 7/1,2,3,4,5
Мирјана Симић-Коцић6/1,2,3, 6/4,5, 8/1,2,4, 8/3,5

Немачки језик

Маријана Стефановић5/1,2, 5/5, 6/1,2 6/4,5 7/1,4, 7/2, 7/5 8/1,2 8/3
Јелена Динић6/2,3 8/2,4 8/5
Александар Вучетић5/3,4 7/3,4

Историја – географија

Мирјана Видовићисторија: 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5
Марко Пејовићисторија: 7/2, 7/4
Милан Тлачинацисторија: 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 7/1, 7/3, 7/5
Мирослав Воркапићгеографија: 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 6/1, 6/3, 6/5, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5
Светлана Ничићгеографија: 6/2, 6/4, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5

Физика

Оливера Петровић7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5
Биљана Шомођа6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5

Хемија

Светлана Шћепановић7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5

Биологија

Нада Радибратовић5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5
Љиљана Пејић6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5

Обавезне физичке активности

Ивана Михаиловић6/2, 6/3, 5/4, 5/5
Бојан Манојловић6/1, 6/4, 6/5
Радослав Биберџић5/1, 5/2, 5/3

Физичко и здравствено васпитање

Ивана Михаиловић8/4, 8/5, 7/1, 7/4, 6/2, 5/4
Бојан Манојловић6/1, 6/3, 6/4, 6/5, 8/1, 8/2, 8/3
Радослав Биберџић5/1, 5/2, 5/3, 5/5, 7/2, 7/3, 7/5

Ликовна култура

Марија Нешић5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 6/2, 6/3, 6/5, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 8/3, 8/4
Сузана Станковић6/1, 6/4, 8/1, 8/2, 8/5

Информатика и рачунарство

Иван Миљковић5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5

Музичка култура

Ивана Матас -Станковић5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 7/1, 7/2, 7/4, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5
Маријана Благојевић5/3, 5/4, 5/5, 7/3, 7/5

Хор и оркестар

Ивана Матас -Станковић6/1,4,5, 6/2,3
Маријана Благојевић5/1, 5/2, 5/3, 5/4

Техничко образовање

Зоран Ристић5/1 ,5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5
Аца Вучић6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5
Оливер Тошић5/1 ,5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5
Смиља Чавић6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5

Грађанско васпитање

Милан Тлачинац5/1,2,3; 5/4,5; 7/1; 7/2,5
Светлана Ничић6/2,4
Милица Максимовић6/3, 7/4
Неда Тодосијевић8/1,2, 8/3,4,5, 6/1,5

Верска настава

Михајло Микић1/1 1/2,5 1/3,4 2/1,2 2/3,4 3/1,4 3/2,3 4/1,2 4/3,4 5/1,3,4 5/2,5 7/1,4 7/2 7/3,5 6/1,5 6/2,3,4 8/1,2 8/3,4 8/5

Слободне активности

наставникслободна активностгрупа
Марија НешићЦртање, сликање и вајање5/4,5
Ивана МатасХор и оркестар6/1,4,5, 6/2,3
Маријана БлагојевићХор и оркестар5/1,2,3,4,5
Мирјана Симић КоцићРизница језика6/1,4,5, 6/2,3, 8/1,2,3,4
Неда ТодосијевићРизница језика8/1,4,5
Милан ТлачинацСвакодневни живот у прошлости5/2,3,4,5
Светлана НичићЗанимљива географија5/1,2
Михајло МикићБонтон6/1,4, 6/2,3,5
Светлана ШћепановићМлади хемичари7/1,2,3,5
Аца ВучићСвет технике8/3
Оливер ТошићСвет технике7/1,4,5
Смиља ЧавићСвет технике8/1,4, 8/2,5
Иван МиљковићДигитални свет7/2,3,5
Радослав БиберџићЧувари здравља7/1,2,4
Ивана МихаиловићЧувари здравља7/3,4,5