ОШ ВУК КАРАЏИЋ

Ко коме предаје

Српски језик (и књижевност)

Слађана Микић5/2, 5/4, 7/1, 7/5
Нада Страњина 5/1, 5/3, 5/5, 7/4
Марија Ћириловић6/3, 6/5, 8/3, 8/5
Јелена Томашевић6/1, 6/2, 6/4, 8/2, 8/4
Радослав Анђелковић7/2, 7/3, 8/1

Математика

Миланка Радаковић5/1, 5/2, 5/5, 7/1, 7/2
Ивана Јочић5/3, 5/4, 7/3, 7/4, 7/5
Сандра Филиповић-Сандић6/1, 6/4, 8/1,8/4, 8/5
Берина Латовић6/2, 6/3, 6/5,8/2, 8/3

Енглески језик

Ивана Јеленковић1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 7/4
Милица Максимовић2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 3/1,3/2, 3/3, 3/4, 4/3
Даниела Сланкаменац4/1, 4/2, 8/1, 8/4
Ана Недељковић5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 7/1, 7/2, 7/3, 7/5
Зорица Алексић4/4, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 8/2, 8/3, 8/5

Руски језик

Неда Тодосијевић6/1,2,5, 6/3,4, 8/1,2,3,4,5
Мирјана Симић-Коцић5/1,2,5, 5/3,4, 7/1,2,3, 7/4,5

Немачки језик

Маријана Стефановић5/2,5, 5/3,4, 6/2,5, 6/3,4, 7/1,2, 7/4,5, 8/1,4, 8/2, 8/5
Александар Вучетић5/1, 6/1, 7/2,3,  8/3,4

Историја – географија

Мирјана Видовићисторија: 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 6/1, 6/3, 6/5, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5,
Марко Пејовићисторија: 6/2, 6/4, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5
Мирослав Воркапићгеографија: 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5
Светлана Ничићгеографија: 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5

Физика

Оливера Петровић6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5
Биљана Шомођа7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5

Хемија

Светлана Шћепановић7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5

Биологија

Нада Радибратовић6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5
Љиљана Пејић5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5

Обавезне физичке активности

Драгана Јанковић6/3, 6/4
Бојан Манојловић5/1, 5/2
Радослав Биберџић5/3, 5/4, 5/5, 6/1, 6/2, 6/5

Физичко и здравствено васпитање

Драгана Јанковић6/3, 6/4, 6/5, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4
Бојан Манојловић5/1, 5/2, 5/3, 7/1, 7/3, 7/4, 7/5
Радослав Биберџић5/4, 5/5, 6/1, 6/2, 7/2, 8/5

Ликовна култура

Марија Нешић5/1, 5/2, 5/3, 5/5, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 7/2, 7/5, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5
Сузана Станковић5/4, 7/1, 7/3, 7/4

Информатика и рачунарство

Иван Миљковић5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5

Музичка култура

Ивана Матас -Станковић5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 7/4, 7/5
Маријана Благојевић6/3, 6/4, 6/5, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5

Хор и оркестар

Ивана Матас -Станковић6/1,4,5, 6/2,3
Маријана Благојевић5/1, 5/2, 5/3, 5/4

Техничко образовање

Зоран Ристић6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5
Аца Вучић5/1 ,5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5
Оливер Тошић6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5
Љубиша Симовић5/1 ,5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5

Грађанско васпитање

Марко Пејовић8/2
Светлана Ничић5/1,3, 5/2,4,5, 7/1,4, 7/2,3, 7/5
Милица Максимовић6/2,4, 6/1,3,5, 8/1, 8/4,5

Верска настава

Михајло Микић1/1,2, 1/3,4, 2/1,2, 2/3,4, 2/5, 3/1,3, 3/2,4, 4/1,4, 4/2,3, 5/1,3, 5/2, 5/4,5, 6/1, 6/2,4, 6/3,5, 7/1,4, 7/2,3, 7/5, 8/1,3, 8/2,4,5

Слободне активности

наставникслободна активностгрупа
Марија НешићЦртање, сликање и вајање6/4,5
Сузана СтанковићЦртање, сликање и вајање6/1,2
Ивана МатасХор и оркестар5/1,2,3,4,5
Маријана БлагојевићХор и оркестар6/1,2,3,4,5
Љиљана ПејићЧувари природе5/4,5
Нада РадибратовићЧувари природе5/1
Светлана НичићЧувари природе5/2,3
Мирјана Симић КоцићРизница језика5/1,2,3,4,5 6/1,2,3,4,5 7/3,4,5 8/2,3,4,5
Михајло МикићБонтон8/1, 8/4,5
Иван МиљковићДигитални свет7/1,2
Љубиша СимовићДигитални свет7/3,4,5
Оливер ТошићДигитални свет8/1,2, 8/2,3,4,5
Бојан МанојловићЧувари здравља7/1,3,5
Радослав БиберџићЧувари здравља7/2,4
Драгана ЈанковићЧувари здравља6/3