ОШ ВУК КАРАЏИЋ

Документи

Годишњи план рада школе 2022-2023.погледај
Извештај самовредновања школе 2021-2022.погледај
Извештај о раду школе 2021-2022.погледај
Права ученика и родитеља – изводи из законапогледај
ПРАВИЛНИК о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривањепогледај
Образац за правдање до 1 дана изостанка ученикапогледај