ОШ ВУК КАРАЏИЋ

Документи

Развојни план школе 2016-2021. годинапогледај
Анекс Развојног плана школе 2016-2021. годинапогледај
Годишњи план рада школе 2021-2022.погледај
Извештај самовредновања школе 2020-2021.погледај
Извештај о раду школе 2020-2021.погледај
Школски програм за први циклуспогледај
Школски програм за други циклуспогледај
Анекс школског програмапогледај
Права ученика и родитеља – изводи из законапогледај
ПРАВИЛНИК о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривањепогледај
Образац за правдање до 1 дана изостанка ученикапогледај
Решење о избору кандидата по конкурсу за радно место наставника физичког и здравственог васпитањапогледај