ОШ ВУК КАРАЏИЋ

Category Archives: Грађанско васпитање

У оквиру часа грађанског васпитања, организована је радионица у којој су учествовали ђаци петих разреда. Циљ часа била је израда друштвене игре: “ Човече не љути се“.  Ученици, подељени у мале групе, имали су прилику да уоче предности групног рада над индивидуалним. Кроз игру и забаву, постигнут је исход часа а то је стицање социјалних вештина – толеранције, уважавање међусобних разлика и међусобно помагање. Тимски рад подстиче креативност, сналажљивост и добру комуникацију. Резултати постигнути тимским радом бољи су од резултата индивидуалног рада. На овај начин, сваки ученик има прилику да искаже своје таленте и интересовања а том разменом знања стимулише се и индивидуалан развој унутар тима.  Коначан продукт рада, ученици петог разреда поклонили су својим млађим другарима из продуженог боравка. Аутор радионице – наставница Соња Беатовић.

1/1