ОШ ВУК КАРАЏИЋ

Термини отворених врата наставника

 Одељењски старешинаПОНУТСРЕЧЕТПЕТ
I 1Наташа Крстић3.час    
I 2Зоран Стаменковић    3.час
I 3Сања С. Паланчанин     4. час
I 4Биљана Николић4.час    
II 1Гордана Вулетић    4.час
II 2Јована Јовановић  3.час  
II 3Драгана Новаковић4.час    
II 4Ана Милинковић3.час    
II 5АлександраТренкоски  5.час  
Одељењски старешинаПОНУТСРЕЧЕТПЕТ
III 1Сања Музник   3.час 
III 2Деана Трбојевић 3.час   
III 3Сања Огњеновић   4.час
III 4Марија  Петровић 4.час   
IV 1Славица Стекић   3.час 
IV 2Јована Ракићевић  5.час  
IV 3Нена Драгојевић (Сања Томић)5.час    
IV 4Мирослава Миленковић4.час    
Одељењски старешинаПОНУТСРЕЧЕТПЕТ
V 1Ивана Матас Станковић 4.час   
V 2Слађана Микић 3.час   
V 3Аца Вучић   5.час 
V 4Љиљана Пејић4.час    
V5Нада Страњина 4.час   
VI 1Јелена Томашевић 7. час    
VI 2Радослав Биберџић  5. час НС  
VI 3Драгана Јанковић 4.час   
VI 4Мирослав Воркапић 3.час   
VI 5Марија Нешић 5. час НС    
Одељењски старешинаПОНУТСРЕЧЕТПЕТ
VII 1Мирјана Видовић3.час    
VII 2Светлана Ничић   4.час 
VII 3Ивана Јочић   5.час 
VII 4Ивана Јеленковић    5.час
VII 5Бојан Манојловић   4.час 
VIII 1Сандра Филиповић Сандић  6.час  
VIII 2Марко Пејовић  4.час  
VIII 3Нада Радибратовић Абуши4.час    
VIII 4Зоран Ристић  5.час  
VIII 5Марија Ћириловић   3.час 

Напомена: уколико термин отворених врата није у смени одељења користе се следеће скраћенице: ПС – парна смена; НС – непарна смена.

Предметни наставнициПОНУТСРЕЧЕТПЕТ
Радослав Анђелковић 3.час НС    
Даниела Сланкаменац  5.час ПС   
Зорица Алексић     5.час ПС
Ана Недељковић  4.час НС  
Милица Максимовић  4.час ПС  
Маријана Стефановић   5.час ПС  
Александар Вучетић     7.час ПС
Мирјана Симић Коцић    6.час НС 
Миланка Радаковић  3.час НС   
Берина Латовић   4.час ПС 
Предметни наставнициПОНУТСРЕЧЕТПЕТ
Оливера Петровић     4.час ПС
Светлана Шћепановић     3.час НС
Биљана Шомођа  3.час НС   
Оливер Тошић   5.час ПС  
Аца Вучић  3.час ПС   
Магдалена Дељанин    5.час НС 
Иван Миљковић 3.час ПС    
Сузана Станковић    6.час НС 
Маријана Благојевић 5.час ПС    
Михајло Микић   4.час ПС