ОШ ВУК КАРАЏИЋ

Јавне набавке – тест


План јавних набавки за 2023. годину

Р.бр. Назив Документација Постављено Обавештење
31. Jавна набавка за екскурзије и нуп 2

01 Одлука о спровођењу поступка
04 Изјава чланова Комисије
Одлука о додели
Оквирни споразум партија 1
Оквирни споразум партија 2
Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта са упутствима-340
ПРОГРАМ ПУТОВАЊА – Партија 1 – ГУЧЕВО – БУДИМЛИЈА
ПРОГРАМ ПУТОВАЊА – Партија 2 – ГУЧЕВО – БУДИМЛИЈА
Структура цене
Техничка спецификација Партија 1
Техничка спецификација Партија 2
Ugovor partija 1
Уговор партија 4
Упутство понуђачима како да сачине понуду-141
Захтев за доставу доказа
Записник о отварању понуда-265

???  

Р. бр. Назив Документација Постављено Обавештење
30. Jавна набавка за екскурзије и нуп 1

01 Одлука о спровођењу поступка
04 Изјава чланова Комисије
Одлука о обустави
Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта са упутствима-240
Структура цене
Техничка спецификација Партија 1
Техничка спецификација Партија 4
Упутство понуђачима како да сачине понуду-214
Упутство понуђачима како да сачине понуду-214

???  

 

 

 

 

Р. бр. Назив Документација Постављено Обавештење
29. Јавна набавка електричне енергије Јавни позив мај 2022.  
Р. бр. Назив Документација Постављено Обавештење
28. Јавна набавка електричне енергије Јавни позив април 2021.  

План јавних набавки за 2021. годину

Р. бр. Назив Документација Постављено Обавештење
27 Јавна набавка електричне енергије Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
мај 2020. Одлука о додели уговора

Р. бр. Назив Документација Постављено Обавештење
26 Јавна набавка електричне енергије Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
април 2020. Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

План јавних набавки за 2020. годину


Р.бр. Назив Документација Постављено Обавештење
25. Јавна набавка – достављање припремљених оброка Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
децембар 2019. Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Р.бр. Назив Документација Постављено Обавештење
24. Јавна набавка – настава у природи Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
новембар 2019.
Обавештење о закљученом уговору

Р.бр. Назив Документација Постављено Обавештење
23. Јавна набавка – физичко обезбеђење Конкурсна документација
Измењена конкурсна докуменатација
Позив за подношење понуда
Измењени позив за подношење понуда
Обавештење о продужењу рока
октобар 2019. Одлука о додели уговора


Р.бр. Назив Документација Постављено Обавештење
22. Јавна набавка – екскурзије и настава у природи Конкурсна документација
Измењена конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Измењени позив за подношење понуда
Обавештење о продужењу рока
Питања и одговори 1
октобар 2019. Одлука о додели уговора
Обавештење о обустави поступка партија 3
Обавештење о обустави поступка партија 4

Р.бр. Назив Документација Постављено Обавештење
21. Јавна набавка електричне енергије Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
април 2019. Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

План јавних набавки за 2019. годину


Р.бр. Назив Документација Постављено Обавештење
20. Јавна набавка – достављање припремљених оброка Конкурсна документација децембар 2018. Одлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору
Позив за подношење понудаОбавештење о продужењу рокаИзмена конкурсне документацијеИзмена позива за подношење понуда

Р.бр. Назив Документација Постављено Обавештење
19. Јавна набавка – настава у природи Конкурсна документација новембар 2018. Одлука о закључењу оквирног споразума
Позив за подношење понуда

Р.бр. Назив Документација Постављено Обавештење
18. Јавна набавка – физичко обезбеђење Конкурсна документација новембар 2018. Одлука о додели уговора
Позив за подношење понуда

Р.бр. Назив Документација Постављено Обавештење
17. Јавна набавка – екскурзије и настава у природи Конкурсна документацијаИзмена конкурсне докуменатације септембар 2018. Обавештење о закљученом уговору
Позив за подношење понуда

Р.бр. Назив Документација Постављено Обавештење
16. Јавна набавка школског намештаја Конкурсна документација јул 2018. Обавештење о закљученом уговору
Позив за подношење понуда

Р.бр. Назив Документација Постављено Обавештење
15. Јавна набавка електричне енергије Конкурсна документација април 2018. Одлука о додели уговора
Позив за подношење понуда

План јавних набавки за 2018. годину


Р.бр. Назив Документација Постављено Обавештење
14. Јавна набавка – физичко обезбеђење Конкурсна документација децембар 2017. Одлука о додели уговора
Позив за подношење понуда

Р.бр. Назив Документација Постављено Обавештење
13. Јавна набавка – достављање припремљених оброка Конкурсна документација децембар 2017. Одлука о додели уговора
Позив за подношење понуда


Р.бр. Назив Документација Постављено Обавештење
12. Јавна набавка – екскурзије и настава у природи Конкурсна документација октобар 2017. Одлука о додели уговора
Позив за подношење понуда

Р.бр. Назив Документација Постављено Обавештење
11. Јавна набавка – уређење дворишта Конкурсна документација април 2017. Одлука о додели уговора
Позив за подношење понуда

Р.бр. Назив Документација Постављено Обавештење
10. Јавна набавка – физичко обезбеђење Конкурсна документација април 2017. Одлука о додели уговораОбавештење о поднетом захтевуОдлука о додели уговора
Позив за подношење понуда

Р.бр. Назив Документација Постављено Обавештење
9. Јавна набавка електричне енергије Конкурсна документација април 2017. Одлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору
Позив за подношење понуда

План јавних набавки за 2017. годину


Р.бр. Назив Документација Постављено Обавештење
8. Јавна набавка – екскурзија осмог разреда и настава у природи трећег и четвртог разреда Конкурсна документација новембар 2016. Одлука о закључењу оквирног споразума
Позив за подношење понуда

Р.бр. Назив Документација Постављено Обавештење
7. Јавна набавка – екскурзије и настава у природи Конкурсна документацијаИзмена конкурсне документације октобар 2016. Одлука о закључењу оквирног споразума
Позив за подношење понудаПојашњење

Р.бр. Назив Документација Постављено Обавештење
6. Услуга достављања припремљених оброка у школу Конкурсна документација јул 2016. Одлука о додели уговора
Позив за подношење понуда

Р.бр. Назив Документација Постављено Обавештење
5. Јавна набавка електричне енергије Конкурсна документација април 2016. Одлука о додели уговора
Позив за подношење понуда

План јавних набавки за 2016. годину


Р.бр. Назив Документација Постављено Обавештење
4. Јавна набавка – екскурзије и наставе у природи Конкурсна документацијаИзмена конкурсне документације октобар 2015 Обавештење о закљученом уговоруПартија 1 Партија 2 Партија 3Партија 4 Партија 5 Партија 6Партија 7 Партија 8 Партија 9
Позив за подношење понудаПитања и одговори 29. 10.Питања и одговори 12. 11.

Р.бр. Назив Документација Постављено Обавештење
3. Јавна набавка електричне енергије Конкурсна документација Април 2015. Обавештење о закљученом уговору
Позив за подношење понуда

Р.бр. Назив Документација Постављено Обавештење
2. Јавна набавка – превоз ученика Конкурсна документација Јул 2014. Обавештење о закљученом уговору
Позив за подношење понуда

Р.бр. Назив Документација Постављено Обавештење
1. Јавна набавка електричне енергије Конкурсна документација Мај 2014. Обавештење о закљученом уговору
Позив за подношење понуда