Директор школе

Ана Бошковић, професор српског језика

Помоћник директора

Даниела Сланкаменац, професор енглеског језика

Секретар

Кристина Вила

Председник Школског одбора

Јована Ракићевић

Председник Савета родитеља

Катарина Анђелић

ЧЛАНОВИ ШКОЛСКОГ ОДБОРА У ШКОЛСКОЈ 2023/24. ГОДИНИ

ЗАПОСЛЕНИ

РОДИТЕЉИ

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

1. Јована Ракићевић

1. Марија Милићевић

1. Раде Голубовић

2. Зоран Ристић

2. Душан Копривица

2. Дејан Јосиповић

3. Зорица Миљковић

3. Маца Маринковић

3. Тамара Гајин

ЧЛАНОВИ САВЕТА РОДИТЕЉА У ШКОЛСКОЈ

2023/24. ГОДИНИ

Одељење

Име и презиме родитеља

I-1

Катарина Словић

I-2

Милица Кузељевић

I-3

Душан Копривица

I-4

Ана Станковић

I-5

Ивана Недељковић

II-1

Јелена Милошевић

II-2

Марија Милићевић

II-3

Ивана Младеновић

II-4

Мартина Васић

III-1

Катарина Анђелић

III-2

Нада Потпара

III-3

Драгана Словић Ђоковић

III-4

Јелисавета Бујак

III-5

Јелена Филиповић

IV-1

Горан Репаја

IV-2

Биљана Ранковић

IV-3

Бојан Антонијевић

IV-4

Владан Лукић

Одељење

Име и презиме родитеља

V-1

Сандра Савић

V-2

Марина Нешић

V-3

Нада Стојановић

V-4

Милена Тричковић

VI-1

Оливера Ожеговић

VI-2

Ивана Илић

VI-3

Маја Петрић

VI-4

Никола Ристовић

VI-5

Јелена Милосављевић Живковић

VII-1

Маца Маринковић

VII-2

Јасна Петровић

VII-3

Слађана Шутуљић

VII-4

Анита Зрнић

VII-5

Маја Кљајић

VIII-1

Ивана Словић Живановић

VIII-2

Данијела Марковић

VIII-3

Данијела Обреновић

VIII-4

Данијела Павловић

VIII-5

Снежана Јешић Живановић