ОШ ВУК КАРАЏИЋ

Термини за индивидуалне разговоре са родитељима

Разред Име и презиме наставника ПОН УТ СРЕ ЧЕТ ПЕТ
 I 1 Наташа Крстић 3.час        
I 2 Зоран Стаменковић         3.час
I 3 Сања С. Паланчанин       4.час  
I 4 Биљана Николић 4.час        
II 1 Гордана Вулетић         4.час
II 2 Јована Јовановић       3.час    
II 3 Драгана Новаковић 4.час        
II 4 Ана Милинковић 3.час        
II 5 АлександраТренкоски     5.час    
III 1 Сања Музник       3.час  
III 2 Деана Трбојевић   3.час      
III 3 Сања Огњеновић       4.час  
III 4 Марија  Петровић   4.час      
IV 1 Славица Стекић       3.час  
IV 2 Јована Ракићевић     5.час    
IV 3 Нена Драгојевић (Сања Томић) 5.час        
IV 4 Мирослава Миленковић 4.час        
V 1 Ивана Матас Станковић   4.час      
V 2 Слађана Микић   3.час      
V 3 Аца Вучић       5.час  
V 4 Магдалена Дељанин       5.час  
V5 Нада Страњина   4.час      
VI 1 Јелена Томашевић   5.час      
VI 2 Радослав Биберџић     5. НС    
VI 3 Драгана Јанковић   4.час      
VI 4 Мирослав Воркапић   3.час      
VI 5 Марија Нешић 5. НС        
VII 1 Мирјана Видовић 3.час        
VII 2 Светлана Ничић       4.час  
VII 3 Ивана Јочић       5.час  
VII 4 Ивана Јеленковић         5.час
VII 5 Бојан Манојловић       4.час  
VIII 1 Сандра Филиповић Сандић       5.час  
VIII 2 Марко Пејовић     4.час    
VIII 3 Нада Радибратовић Абуши 5.час        
VIII 4 Зоран Ристић     5.час    
VIII 5 Марија Ћириловић   5.час      


Уколико термин отворених врата није у смени одељења користе се следеће скраћенице: ПС – парна смена; НС – непарна смена.

ПРЕДМЕТНИ  НАСТАВНИЦИ ПОН УТ СРЕ ЧЕТ ПЕТ
Радослав Анђелковић 3.час        
наст.српског језика НС
Даниела Сланкаменац   5.час      
наст.енглеског језика ПС
Зорица Алексић         5.час
наст.енглеског језика ПС
Ана Анђелковић     4.час    
наст.енглеског језика НС
Милица Максимовић      4.час    
наст. енглеског језика ПС
Маријана Стефановић     5.час    
наст. немачког језика ПС
Александар Вучетић         7.час
наст. немачког језика ПС
Мирјана Симић Коцић       6.час  
наст. руског језика НС
Миланка Радаковић   3.час      
наст математике НС
Берина Латовић     4.час    
наст. математике ПС
Љиљана Пејић 3.час        
Проф. биологије НС
Оливера Петровић 3.час        
наст. физике ПС
Светлана Шћепановић         3.час
наст.хемије НС
Биљана Шомођа   3.час      
наст.хемије НС
Оливер Тошић     5.час    
наст.технике и технологије ПС
Иван Миљковић 3.час        
наст.информатике и рачунарства ПС
Сузана Станковић       6.час  
наст. ликовног васпитања НС
Маријана Благојевић 5.час        
наст.музичке културе ПС
Михајло Микић      4.час    
наст. верске наставе ПС