ОШ ВУК КАРАЏИЋ

Средње школе – модели образовања

У нашој земљи постоји више врста средњих школа о којима можете прочитати на сајту Националне службе за запошљавање: средње школе, гимназије и средње уметничке школе. О образовним профилима можете прочитати на сајту посвећеном упису у средње школе. .

Посебан модел образовања је дуално образовање. У зависности од образовног профила, ученици некад и од првог разреда средње школе крећу да раде праксе у компанијама. На тај начин део учења одвија се у школи а део учења у компанији. Више информација можете наћи на сајту дуално образовање.

Можете погледати пример учења у дуалном образовању, филмић Трговачке школе и филмић ПТТ школе.

Смерове и профиле по дуалном моделу можете пронаћи у Конкурсу за упис у средњу школу.