РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА У ДРУГОМ ПОЛУГОДИШТУ

Распоред  писмених  провера знања у ПРВОМ циклусу (IIV разред)

месец

недеља

јануар

19.

20.

  

природа и друштво 4. р.

математика 4. р. ПЗ

српски језик 1. р.

математика 1. р.

  

фебруар

21.

22.

23.

24.

српски језик 3. р. српски језик 4. р.

математика 1. р.

српски језик 2. р.

математика 3. р.

српски језик 1. р.

српски језик 4. р.

математика 2. р.

математика 4. р.

март

25.

26.

27.

28.

математика 1. р.

енглески ј.

2, 3. и 4. р.

српски језик 1. р.

свет око нас 2. р.

математика 3. р.

прирoда и друштво

4. р.

математика 1. р.

српски језик 2. р.

српски језик 4. р.

ПЗ

српски језик 1. р.

математика 2. р.

математика 4. р.

април

29.

30.

31.

32.

српски језик 1. р.

математика 3. р.

математика 4. р. ПЗ

математика 1. р.

српски језик 3. р.

српски језик 4. р.

српски језик 1. р.

српски језик 2. р. математика 4. р.

математика 1. р.

математика 2. р.

математика 3. р.

природа и друштво

4. р.

мај

33.

34.

35.

36.

математика 1. р.

српски језик 1. р.

математика 4. р.

математика 3. р.

математика 1. р.

енглески ј.

2, 3. и 4. р.

српски језик 2. р.

српски језик 3. р.

српски језик 1. р.

свет око нас 2. р.

математика 2. р.

математика 3. р.

српски језик 4. р.

јун

37.

38.

  

српски језик 1. р.

српски језик 3. р.

математика 3. р.

математика 4. р. ПЗ

математика 1. р.

свет око нас 2. р.

природа и друштво

4. р.

  

ПЗ – писмени задатак

Распоред  писмених  провера знања у ДРУГОМ циклусу (VVIII разред)

Распоред  писмених  провера знања – V разред

месец

недеља

јануар

19.

20.

  
    

фебруар

21.

22.

23.

24.

математика

 

енглески језик

српски језик

историја

март

25.

26.

27.

28.

руски/немачки

језик

математика

српски језик ПЗ

географија

математика ПЗ

април

29.

30.

31.

32.

енглески језик

српски језик

екскурзија

математика

мај

33.

34.

35.

36.

 

руски/немачки

језик ПЗ

енглески језик ПЗ

биологија

математика ПЗ

јун

37.

38.

  

српски језик ПЗ

   

ПЗ – писмени задатак

Распоред  писмених  провера знања – VI разред

месец

недеља

јануар

19.

20.

  
    

фебруар

21.

22.

23.

24.

математика

српски језик

енглески језик

историја

физика

март

25.

26.

27.

28.

географија

немачки/руски

језик

српски језик ПЗ

биологија 6/1,4

математика ПЗ

биологија 6/3,5

 

април

29.

30.

31.

32.

енглески језик

математика

руски/немачки

језик ПЗ

физика

мај

33.

34.

35.

36.

 

енглески језик ПЗ

математика ПЗ

биологија 6/2

српски језик ПЗ

јун

37.

38.

  

српски језик

   

ПЗ – писмени задатак

Распоред  писмених  провера знања – VII разред

месец

недеља

јануар

19.

20.

  

математика

   

фебруар

21.

22.

23.

24.

физика

 

енглески језик

математика 

историја

март

25.

26.

27.

28.

немачки/руски језик

српски језик

српски језик ПЗ

географија

математика ПЗ

физика

април

29.

30.

31.

32.

енглески језик

хемија 

 

математика 22.4.

екскурзија 24 – 25. 4.

мај

33.

34.

35.

36.

 

немачки/руски језик ПЗ

српски језик

енглески језик ПЗ

биологија

математика ПЗ

физика

јун

37.

38.

  

српски језик ПЗ

   

ПЗ – писмени задатак

Распоред  писмених  провера знања – VIII разред

месец

недеља

јануар

19.

20.

  
 

математика

  

фебруар

21.

22.

23.

24.

 

српски језик

физика

енглески језик

ПЗ математика

биологија

март

25.

26.

27.

28.

немачки/руски језик

српски језик ПЗ

географија

хемија

математика

април

29.

30.

31.

32.

енглески језик

физика

немачки/руски

језик ПЗ

историја

српски језик

екскурзија

24 – 26.4.

мај

33.

34.

35.

36.

енглески језик ПЗ

математика ПЗ

физика

српски језик ПЗ

 

јун

37.

38.

  
    

ПЗ – писмени задатак