ШКОЛСКИ

ПЕДАГОГ И ПСИХОЛОГ

PP sluzba

Педагог и психолог су ту да помогну у решавању малих и великих проблема у вези са учењем и понашањем.
Универзални рецепти не постоје, заједно проналазимо решења.

ПП СЛУЖБА

Ускоро