ОШ ВУК КАРАЏИЋ

Листе жеља

  • Наредни корак је састављање листе жеља где сваки ученик уписује школу и профил за који је показао највише интересовања. Као прву жељу ученици уносе профил за који имају највише интересовања, али и која је најзахтевнија по броју бодова; друга жеља је профил за који су мање заинтересовани, али и који захтева манје бодова од прве и тако редом. Ученик бити распоређен у прву школу за коју буде имао довољно бодова.

Није битно на ком се месту налази нека жеља да би ученик био распоређен у одређену школу. Важно је да је прва жеља најзахтевнија по броју бодова (у односу на прошлогодишњи минимум), а свака следећа све мање захтевна. Најважније је да последње две жеље буде 5 и више бодова веће од прошлогодишњег минимума.

  • За упис у четворогодишњу школу потребно је минимум 50 бодова

(од могућих 100). Ученик који је уписао трогодишњи образовни профил мора завршити школовање у том трајању (не може променити образовни профил у четворогодишњем трајању)

  • Ученици посебних категорија: Роми, полазници школа за одрасле и ученици који се уписују под посебним условима на основу здравствене документације (и ИОП 2) уписују се у оквиру уписне квоте предвиђене Конкурсом .
  • Када се попуњава листа, прво што се уписује је шифра образовног профила и она се преписује из конкурса који је објавило Министарство просвете, баш онако како је тамо написана. Једна од честих грешака је исписивање слова у шифри ћирилицом иако је у конкурсу написана латиницом. Након исписивања, обавезно проверити да ли је шифра тачно написана.
  • Приликом попуњавања листе потребно је погледати колико су ученици ранијих година имали бодова при упису на одређене профиле, чиме се стиче јаснија слика о шансама да се дете упише на неки од жељених профила. Битно је нагласити да не постоји универзална таблица или тачан број бодова који су потребни за упис ученика на неки од смерова, већ то зависи од интересовања ученика као и броја бодова које су освојили.
  • Попуњавање листе жеља је од изузетног значаја у процесу уписа и неопходно је да листу ученик попуни заједно са родитељима, као што је и предаје у присуству родитеља одељењском старешини који је проверава и по потреби даје своје сугестије.
  • У складу са листама жеља ученици ће бити распоређени по школама. Сваки ученик је у обавези да се упише у школу у коју је распоређен (евентуална каснија померања могу бити само након уписа).