СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

 

Слађана Микић

6/2, 6/4, 8/1, 8/3, 8/5

Нада Страњина 

6/1, 3/3, 6/5, 8/2, 8/4

Марија Ћириловић

5/1, 5/2, 5/4, 7/5

Јелена Томашевић

5/3, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4

 

МАТЕМАТИКА

 

Миланка Радаковић

6/1, 6/2, 6/5, 8/1, 8/2

Ивана Јочић

6/3, 6/4, 8/3, 8/4, 8/5

Сандра Филиповић Сандић

5/1, 5/2, 7/1,7/4

Берина Латовић

5/3, 5/4, 7/2, 7/3, 7/5

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

 

Ивана Јеленковић

2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 8/4

Милица Максимовић

1/1, 1/3, 1/5, 3/1, 3/3, 3/4, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4

Даниела Сланкаменац

1/2, 1/4, 5/1, 5/2

Ана Недељковић

6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 8/1, 8/2, 8/3, 8/5

Ивана Станојловић

3/2, 3/5, 5/3, 5/4, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5

 

РУСКИ ЈЕЗИК

 

Неда Тодосијевић

5/1,4 5/2,3 7/3,4

Мирјана Симић Коцић

6/1,2,5 6/3,4 7/1,2,5 8/1,3,4 8/2,5

 

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

 

Александар Вучетић

5/1,4 5/2,3 6/1 6/3,4 7/3,4 7/5 8/1,4 8/2,5 8/3

Катарина Баић

6/2,5 7/1,2

ИСТОРИЈА

Мирјана Видовић

6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 8/1, 2/2, 8/3, 8/4, 8/5

Милан Тлачинац

5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5

 

ГЕОГРАФИЈА

Мирослав Воркапић

5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 8/1, 8/3, 8/5

Светлана Ничић

6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 8/2, 8/4

ФИЗИКА

 

Оливера Петровић

6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 8/2

Биљана Шомођа

8/1, 8/3, 8/4, 8/5

 

ХЕМИЈА

 

Светлана Шћепановић

7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5

 

БИОЛОГИЈА

 

Нада Радибратовић

5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 6/2, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5

Сара Јукић

6/1, 6/3, 6/4, 6/5, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5

 

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ

 

Драгана Јанковић

5/2, 5/4, 7/3, 7/4, 7/5

Бојан Манојловић

6/1, 6/2, 6/3, 8/1, 8/3, 8/4, 8/5

Радослав Биберџић

5/1, 5/3, 6/4, 6/5, 7/1, 7/2, 8/2

 

ОБАВЕЗНЕ ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ

 

Драгана Јанковић

5/1, 5/2, 5/3, 5/4

Бојан Манојловић

6/2, 6/3

Радослав Биберџић

6/1, 6/4, 6/5

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА

 

Марија Нешић

5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 6/1, 6/2, 6/3, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 8/2, 8/5

Сузана Станковић

6/4, 6/5, 8/1, 8/3, 8/4

 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

 

Иван Миљковић

5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА

 

Ивана Матас Станковић

6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 7/1, 7/2, 7/3 7/4, 7/5, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5

Маријана Благојевић

5/1, 5/2, 5/3, 5/4

 

ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

 

Зоран Ристић

5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5

Аца Вучић

6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5

Оливер Тошић

5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5

Магдалена Дељанин

6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5

 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

 

Зоран Ристић

7/1,3,5

Светлана Ничић

6/1,3 6/2,4,5 8/1,4 8/2,3 8/5

Милица Максимовић

5/1,4 5/2,3

 

ВЕРСКА НАСТАВА

 

Михајло Микић

1/1, 1/2, 1/3, 1/4,5, 2/1,2, 2/3,4, 3/1, 3/2,4, 3/3,5, 4/1,3, 4/2,4, 5/1,4, 5/2,3, 6/1,3, 6/2, 6/4,5, 7/1,5, 7/2,4, 7/3, 8/1,4, 8/2,3, 8/5

 

СЛОБОДНЕ НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ

 

Наставник

Слободна наставна активност

Група

Светлана Ничић

Занимљива географија

5/1,2,3

Маријана Благојевић

Музиком кроз живот

5/1,2,4

Оливер Тошић

Техника кроз историју

5/1,2,3,4

Мирјана Коцић

Ризница језика

5/1,2,3,4

Ивана Матас

Музиком кроз живот

6/1,2,5

Сара Јукић

Чувари здравља и животне средине

6/2,3,5

Мирјана Коцић

Медијска писменост

6/1,2,3,5

Магдалена Дељанин

Врлине и вредности као животни компас I

6/1,4

Александар Вучетић

Ризница језика

7/1,2,3,5

Михајло Микић

Врлине и вредности као животни компас II

7/1,2,3,4,5

Оливер Тошић

Свет технике – увод у примену дронова

7/1,2,3,4,5

Ивана Матас

Хор и оркестар

7/1,2,4,5

Нада Страњина

Врлине и вредности као животни компас II

8/1,4

Оливера Петровић

Врлине и вредности као животни компас II

8/2

Милица Максимовић

Врлине и вредности као животни компас II

8/3

Аца Вучић

Свет технике

8/1,2,4,5

Ивана Матас

Хор и оркестар

8/1,4,5