Упис првака

 

Шта можемо Вашем детету да понудимо?

 • учење три страна језика – енглески језик је обавезан, али постоји могућност учења немачког и руског језика као факултативних, односно изборних предмета
 • продужени боравак за ученике од првог до четвртог разреда
 • фискултурна сала
 • интерактивна наставна средства – настава у кабинетима комплетно опремљеним пројекторима
 • разноврсне додатне и ваннаставне активности, поносимо се успесима наших ученика на свим нивоима такмичења
 • квалитетан наставни кадарједан од наших наставника је добитник Светосавске награде!
 • пружање стручне помоћи родитељима од стране три стручнха сарадника: психолога, педагога и специјалног педагога, као и подршка педагошког асистента
 • организовање хуманитарних акција, различитих активности за помоћ ученицма којима је потребно
 • добро опремљена библиотека
 • спортски терени у дворишту школе
 • простране и пријатно уређене учионице

Продужени боравак                          Зрелост за полазак у школу

Шта је потребно за упис?

Упис почиње  у понедељак 02. 04. 2018.године  и вршиће се  сваког радног дана од 08.00 до 14.00 часовау секретаријату школе, a четвртком од 08.00 до 18.00 часова.

У први разред уписује се свако дете које до почетка школске године има најмање шест и по, а највише седам и по година у складу са законом.

Дете које има од шест до шест и по година уписује се у први разред након провере спремности за полазак у школу.

Потребна документација  за упис:

 1. Извод из матичне књиге рођених – оригинал
 2. потврда лекара о здравственом стању детета – оригинал
 3. Уверење да је дете похађало припремни предшколски програм – оригинал
 4. Пријава пребивалишта – фотокопија

Након уписа, односно достављања потребне документације за упис ученика у први разред, сваком детету се заказује термин за тестирање код школског психолога  или педагога   према распореду за тестирање.

Дете које се уписује у први разред, потребно је довести у школу на дан заказаног тестирања.

ДОБРОДОШЛИ !