Стручно усавршавање у области техника учења

У оквиру припрема за школску 2017/18. годину у нашој школи одржана је унутрашња стручно усавршавање у области техникa учења. Ова, увек актуелна област, континуирано је у фокусу наших интересовања и као таква саставни је део Акционог плана школског развојног планирања у оквиру задатка који се односи на подизање мотивације ученика за учење. Недовољна заинтересованост ученика за наставне садржаје препозната је као фактор који директно утиче на њихова постигнућа, па је наша приоритетни задатак да применом разноврсних наставних метода и облика рада подстакнемо ученике у процесу стицања нових знања и допринесемо томе да буду активни и креативни учесници наставног процеса. Едукацији је присуствовало 23 наставника, а водитељ семинара била је педагог школе Жељана Позојевић-Корин.