Јавне набавке


Р. бр.НазивДокументацијаПостављеноОбавештење
27Јавна набавка електричне енергијеКонкурсна документација

Позив за подношење понуда
мај 2020.Одлука о додели уговора

Р. бр.НазивДокументацијаПостављеноОбавештење
26Јавна набавка електричне енергијеКонкурсна документација

Позив за подношење понуда
април 2020.Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

План јавних набавки за 2020. годину


Р.бр. Назив Документација Постављено Обавештење
25. Јавна набавка – достављање припремљених оброка Конкурсна документација

децембар 2019. Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Позив за подношење понуда


Р.бр. Назив Документација Постављено Обавештење
24. Јавна набавка – настава у природи Конкурсна документација

новембар 2019. Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Позив за подношење понуда


Р.бр. Назив Документација Постављено Обавештење
23. Јавна набавка – физичко обезбеђење Конкурсна документација

Измењена конкурсна докуменатација

октобар 2019. Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Позив за подношење понуда

Измењени позив за подношење понуда

Обавештење о продужењу рока


Р.бр. Назив Документација Постављено Обавештење
22. Јавна набавка – екскурзије и настава у природи Конкурсна документација

Измењена конкурсна документација

октобар 2019. Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о обустави поступка партија 3

Обавештење о обустави поступка партија 4

Позив за подношење понуда

Измењени позив за подношење понуда

Обавештење о продужењу рока

Питања и одговори 1


Р.бр. Назив Документација Постављено Обавештење
21. Јавна набавка електричне енергије Конкурсна документација април 2019. Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Позив за подношење понуда


План јавних набавки за 2019. годинуР.бр. Назив Документација Постављено Обавештење
20. Јавна набавка – достављање припремљених оброка Конкурсна документација децембар 2018. Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Позив за подношење понуда

Обавештење о продужењу рока

Измена конкурсне документације

Измена позива за подношење понуда


Р.бр. Назив Документација Постављено Обавештење
19. Јавна набавка – настава у природи Конкурсна документација новембар 2018. Одлука о закључењу оквирног споразума
Позив за подношење понуда

Р.бр. Назив Документација Постављено Обавештење
18. Јавна набавка – физичко обезбеђење Конкурсна документација новембар 2018. Одлука о додели уговора
Позив за подношење понуда

Р.бр. Назив Документација Постављено Обавештење
17. Јавна набавка – екскурзије и настава у природи Конкурсна документација

Измена конкурсне докуменатације

септембар 2018. Обавештење о закљученом уговору
Позив за подношење понуда

Р.бр. Назив Документација Постављено Обавештење
16. Јавна набавка школског намештаја Конкурсна документација јул 2018. Обавештење о закљученом уговору
Позив за подношење понуда


Р.бр. Назив Документација Постављено Обавештење
15. Јавна набавка електричне енергије Конкурсна документација април 2018. Одлука о додели уговора
Позив за подношење понуда


План јавних набавки за 2018. годину


Р.бр. Назив Документација Постављено Обавештење
14. Јавна набавка – физичко обезбеђење Конкурсна документација децембар 2017. Одлука о додели уговора
Позив за подношење понуда

Р.бр. Назив Документација Постављено Обавештење
13. Јавна набавка – достављање припремљених оброка Конкурсна документација децембар 2017. Одлука о додели уговора
Позив за подношење понуда


Р.бр. Назив Документација Постављено Обавештење
12. Јавна набавка – екскурзије и настава у природи Конкурсна документација октобар 2017. Одлука о додели уговора
Позив за подношење понуда

Р.бр. Назив Документација Постављено Обавештење
11. Јавна набавка – уређење дворишта Конкурсна документација април 2017. Одлука о додели уговора
Позив за подношење понуда

Р.бр. Назив Документација Постављено Обавештење
10. Јавна набавка – физичко обезбеђење Конкурсна документација април 2017. Одлука о додели уговора

Обавештење о поднетом захтеву

Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуда

Р.бр. Назив Документација Постављено Обавештење
9. Јавна набавка електричне енергије Конкурсна документација април 2017. Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Позив за подношење понуда

План јавних набавки за 2017. годину


Р.бр. Назив Документација Постављено Обавештење
8. Јавна набавка – екскурзија осмог разреда и настава у природи трећег и четвртог разреда Конкурсна документација новембар 2016. Одлука о закључењу оквирног споразума
Позив за подношење понуда

Р.бр. Назив Документација Постављено Обавештење
7. Јавна набавка – екскурзије и настава у природи Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

октобар 2016. Одлука о закључењу оквирног споразума
Позив за подношење понуда

Појашњење


Р.бр. Назив Документација Постављено Обавештење
6. Услуга достављања припремљених оброка у школу Конкурсна документација јул 2016. Одлука о додели уговора
Позив за подношење понуда

Р.бр. Назив Документација Постављено Обавештење
5. Јавна набавка електричне енергије Конкурсна документација април 2016. Одлука о додели уговора
Позив за подношење понуда

План јавних набавки за 2016. годину


Р.бр. Назив Документација Постављено Обавештење
4. Јавна набавка – екскурзије и наставе у природи Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

октобар 2015 Обавештење о закљученом уговору

Партија 1 Партија 2 Партија 3

Партија 4 Партија 5 Партија 6

Партија 7 Партија 8 Партија 9

Позив за подношење понуда

Питања и одговори 29. 10.

Питања и одговори 12. 11.


Р.бр. Назив Документација Постављено Обавештење
3. Јавна набавка електричне енергије Конкурсна документација Април 2015. Обавештење о закљученом уговору
Позив за подношење понуда

Р.бр. Назив Документација Постављено Обавештење
2. Јавна набавка – превоз ученика Конкурсна документација Јул 2014. Обавештење о закљученом уговору
Позив за подношење понуда

Р.бр. Назив Документација Постављено Обавештење
1. Јавна набавка електричне енергије Конкурсна документација Мај 2014. Обавештење о закљученом уговору
Позив за подношење понуда