Документи

Развојни план школе 2016-2021. година погледај
Анекс Развојног плана школе 2016-2021. година погледај
Годишњи план рада школе 2019-2020. погледај
Анекс Годишњег плана рада школе 2019-2020. погледај
Извештај самовредновања школе 2017-2018. погледај
Извештај самовредновања школе 2018-2019. погледај
Извештај о раду школе 2018-2019. погледај
Школски програм за први циклус погледај
Школски програм за други циклус погледај
Образац за правдање до 1 дана изостанка ученика погледај
Одлука о расписивању конкурса на неодређено време погледај
Одлука о расписивању конкурса на неодређено време географија 75% погледај