Школска библиотека

Пре шест година школска библиотека добила је нову просторију у центру школе. Рад библиотеке је осавремењен увођењем интернета, израдом алфабетског каталога, куповином нових полица и формирањем читаонице.  Од  тада је постала омиљено место где се ученици окупљају да проведу слободно време у паузи између часова, позајме књигу, читају енциклопедије, раде групне радове, користе интернет за потребе наставе и учења.

BibiliotekaБиблиотека поседује око 7800 књига – лектира, романа, збирки прича и песама, речника, као и бројне опште и
специјалне енциклопедије. Сваке године фонд библиотеке се обнавља куповином нових књига и поклонима ученика који на Дан школе учествују у акцији ,,Поколнимо књигу школи за рођендан“.

У оквиру библиотеке ради библиотекарска секција за III и  IV разред, тренутно је у рад секције укључено 32 ученика, а рад се одвија у три групе. У библиотеци више од десет година ради библиотекарка Биљана Јовановић.

 

Пирамида читања

Крајем октобра започели смо овогодишње такмичење у читању и препричавању књига ,,Пирамида читања“. Потребно је да ученици са понуђеног списка књига који могу да добију у библиотеци изаберу наслове које желе да прочитају, да их препричају и да састав донесу библиотекарки. Са сваком прочитаном књигом пењу се по један степеник на пирамиди, а са осам прочитаних и препричаних књига освајају врх пирамиде, добијају награду и једну петицу из српског језика. Велики број ученика се укључио у акцију, а седам ученика је већ донело прве саставе.

Најновије књиге у библиотеци

 

Нове књиге у библиотеци