Ко коме предаје

Српски језик

Слађана Микић5/1, 5/2, 5/3, 7/3
Нада Страњина 5/4, 5/5, 7/4, 7/5
Марија Ћириловић6/2, 6/5, 8/2, 8/3
Јелена Томашевић6/1, 6/3, 6/4, 8/4, 8/5
Николина Пјевач7/1, 7/2, 8/1

Математика

Марина Каровић7/1, 7/2, 7/4, 5/2, 5/4
Сандра Филиповић-Сандић8/1, 8/2, 8/3, 6/3, 6/4
Марија Бирчанин8/4, 8/5, 6/1, 6/2, 6/5
Миланка Радаковић7/3, 7/5, 5/1, 5/3, 5/5

Енглески језик

Ана Анђелковић1/2, 3/2, 3/4, 3/5, 5/1, 5/3, 5/4, 5/5, 7/4, 7/5
Даниела Сланкаменац2/1, 2/3, 2/4, 4/1, 6/3, 6/4, 8/1, 8/4, 8/5
Ивана Јеленковић3/1, 3/3, 5/2, 7/1, 7/2, 7/3
Зорица Алексић2/2, 2/5, 4/2, 4/3, 6/1, 6/2, 6/5, 8/2, 8/3
Милица Максимовић1/1, 1/3, 1/4 , 4/4, 4/5

Ликовна култура

Марија Нешић5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 6/2, 6/3, 6/5, 7/1, 7/2, 7/3,7/4, 7/5, 8/4, 8/5
Сузана Станковић6/1, 6/4, 8/1, 8/2, 8/3

Музичка култура

Ивана Матас -Станковић5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5
Милица Вељковић8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5

Историја – географија

Мирјана Видовићисторија: 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 6/1, 6/2, 6/3, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5
Марко Пејовићисторија: 6/4, 6/5, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5
Мирослав Воркапићгеографија: 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5
Светлана Ничићгеографија: 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5

Физика

Немања Насрадин7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5
Биљана Шомођа6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5

Хемија

Светлана Шћепановић8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5
Биљана Вучићевић7/1, 7/2, 7/3,7/4, 7/5

Биологија

Љиљана Пејић5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5
Нада Радибратовић6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5

Техничко образовање

Аца Вучић5/1 ,5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5
Оливер Тошић6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5
Магдалена Дељанин5/1 ,5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5
Зоран Ристић6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5

Физичко васпитање

Бојан Манојловић8/1 ,8/2, 8/3, 8/5
Драгана Јанковић8/4
Радослав Биберџић 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5

Физичко и здравствено васпитање

Драгана Јанковић6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5
Бојан Манојловић5/1, 5/2, 5/3
Радослав Биберџић5/4, 5/5

Руски језик

Неда Тодосијевићфакултативна настава: 4/(1,2,3,4,5)
изборна настава: 6/(1,2,3), 6/(4,5), 8/(1,3), 8/(2,4,5)
Мирјана Симић-Коцићфакултативна настава: 2/(1,3,4), 3/(2,3,4,5), 1/(2,3) 1/4
изборна настава: 5/(2,4), 5/(1,3,5), 7/5, 7/(1,4), 7/(2,3)

Немачки језик

Марија Новитовић Манић1/3, 1/4, 2/3, 2/5, 5/4, 5/5, 6/1, 7/1, 7/2, 8/4
Ивана Трајковић2/4, 3/2, 3/4, 4/2, 4/4, 5/3, 6/3, 6/4, 8/1, 8/5
Маријана Марковић1/1, 1/2, 3/1, 3/3, 3/5, 5/1, 5/2, 7/3, 7/4, 7/5
Иван Мартић2/1, 2/2, 4/1, 4/3, 4/5, 6/2, 6/5, 8/2, 8/3

Грађанско васпитање

Милица Максимовић5/3, 5/4, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 7/4, 8/1, 8/3, 8/4
Ивана Јеленковић5/1, 5/2, 5/5, 7/1, 7/2, 7/3, 7/5
Мирјана Симић Коцић 8/2,5

Верска настава

Горан Теодоровић1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 3/1, 3/2, 3/5, 5/2, 6/3, 6/5, 7/2, 7/5, 8/3
Михајло Микић2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 3/3, 3/4, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 5/1, 5/3, 5/4, 5/5, 6/1, 6/2, 6/4, 7/1, 7/3, 7/4, 8/1, 8/2, 8/4, 8/5

Изабрани спорт

Радослав Биберџић7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5
Драгана Јанковић8/1, 8/2, 8/3, 8/4 ,8/5
Бојан Манојловић8/1, 8/2, 8/3, 8/4

Обавезне физичке активности

Драгана Јанковић6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5
Бојан Манојловић5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 6/4, 6/5
Радослав Биберџић5/3, 5/4, 5/5

Информатика и рачунарство

Иван Миљковић5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5

Цртање, сликање и вајање

Марија Нешић5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5
Сузана Станковић 6/1, 6/2, 6/3, 6/4