Ко коме предаје

Српски језик (и књижевност)

Слађана Микић6/3, 6/5, 8/2, 8/3
Нада Страњина 6/1, 6/2, 6/4, 8/4, 8/5
Марија Ћириловић5/1, 5/3, 5/5, 7/2
Јелена Томашевић5/2, 5/4, 7/3, 7/4
Радослав Анђелковић7/1, 7/5, 8/1

Математика

Миланка Радаковић6/1, 6/3, 6/5, 8/3, 8/5
Марина Каровић6/2, 6/4, 8/1, 8/2, 8/4
Сандра Филиповић-Сандић5/1, 5/4, 5/5, 7/3, 7/4
Марија Бирчанин5/2, 5/3, 7/1, 7/2, 7/5

Енглески језик

Ивана Јеленковић6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5
Милица Максимовић2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5
Даниела Сланкаменац1/1, 1/2, 1/4, 3/1, 3/3, 3/4, 5/1, 5/4, 7/3, 7/4
Зорица Алексић1/3, 3/2, 3/5, 5/2, 5/3, 5/5, 7/1, 7/2, 7/5

Руски језик

Неда Тодосијевићфакултативна настава: 1/(1,4); 3//1,2,3,4)
изборна настава: 5/(1,2,3,4,5); 7/(1,3,4); 7/(2,5)
Мирјана Симић-Коцићфакултативна настава: 2/(2,3,4); 4/(1,2,5); 4/(3,4)
изборна настава: 6/(1,5); 6/(2,3,4); 8/(1,2,3); 8/(4,5)

Немачки језик

Маријана Марковић1/2, 2/(1,3), 2/(2,4), 4/(1,2), 4/3, 4/(4,5), 6/1, 6/(2,4), 8/(2,3), 8/(4,5)
Марија Новитовић Манић1/(1,4), 3/(1,4), 3/5, 3/(2,3), 5/(3,4), 5/5, 6/(2,3), 6/5, 7(1,3), 7/(2,5), 8/1
Александар Вучетић1/3, 5/(1,3), 5/2, 7/(1,4)

Историја – географија

Мирјана Видовићисторија: 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5
Марко Пејовићисторија: 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5
Милан Тлачинацисторија: 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5
Мирослав Воркапићгеографија: 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 8/1, 8/3, 8/5
Светлана Ничићгеографија: 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 8/2, 8/4

Физика

Немања Насрадин6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5
Биљана Шомођа7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5

Хемија

Светлана Шћепановић7/1, 7/2, 7/3,7/4, 7/5, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5

Биологија

Нада Радибратовић5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5
Љиљана Пејић6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5

Обавезне физичке активности

Слађана Дабижљевић5/(2,3), 5/(1,5), 5/4
Бојан Манојловић5/(2,3), 5/(1,5), 6/(1,3), 6/(2,4),
Радослав Биберџић6/(1,3), 6/(2,4), 6/5

Физичко васпитање

Радослав Биберџић8/1 ,8/2, 8/3, 8/4, 8/5

Изабрани спорт

Радослав Биберџић8/(1,4), 8/(2,3), 8/5
Бојан Манојловић8/(1,4), 8/(2,3)

Физичко и здравствено васпитање

Слађана Дабижљевић5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 7/1, 7/3, 7/4
Бојан Манојловић5/1, 6/1, 6/2, 6/3, 7/2, 7/5
Радослав Биберџић6/4, 6/5

Ликовна култура

Марија Нешић5/3, 5/4, 5/5, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5
Сузана Станковић5/1, 5/2, 7/1

Информатика и рачунарство

Иван Миљковић5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5

Музичка култура

Ивана Матас -Станковић5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5
Милица Вељковић8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5

Техничко образовање

Зоран Ристић5/1 ,5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5
Аца Вучић6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5
Оливер Тошић5/1 ,5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5
Магдалена Дељанин6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5

Грађанско васпитање

Милан Тлачинац5/(2,5), 5/(3,4), 6/3, 6/4, 7/(1,2,3,4,5), 8/(1,2,5), 8/(3,4)
Светлана Ничић5/1, 6/1, 6/(2,5),

Верска настава

Михајло Микић1/(1,2), 1/(3,4), 2/(1,3), 2/(2,4), 3/(1,2), 3/(3,5), 3/4, 4/(3,4,5), 5/(1,2,5), 5/(3,4), 6/(1,2,3), 6/(4,5), 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 8/1, 8/2, 8/(3,4)
Горан Теодоровић4/(1,2), 8/5