Ко коме предаје

Српски језик

Стојанка Јовановић7/1, 7/5, 8/3
Марија Ћириловић5/2, 5/5, 7/2, 7/3
Нада Страњина 6/4, 6/5, 8/1, 8/2, 8/5
Јелена Томашевић5/1, 5/3, 5/4, 7/4
Слађана Микић6/1, 6/2, 6/3, 8/4

Математика

Марина Каровић6/1, 6/2, 6/4, 8/2, 8/4
Сандра Филиповић-Сандић7/1, 7/2, 7/3, 5/3, 5/4
Илија Баста7/4, 7/5, 5/1, 5/2, 5/5
Миланка Радаковић6/3, 6/5, 8/1, 8/3, 8/5

Енглески језик

Ана Анђелковић2/2, 2/4, 2/5, 4/5, 6/4, 6/5, 8/3, 8/4, 8/5
Даниела Сланкаменац1/1, 1/3, 1/4, 3/1, 5/3, 5/4, 7/1, 7/4, 7/5
Ивана Јеленковић2/1, 2/3, 4/1, 6/1, 6/2, 6/3, 8/1, 8/2
Зорица Алексић1/2, 1/5, 3/2, 3/3, 3/5, 5/1, 5/2 , 5/5, 7/2, 7/3
Милица Максимовић3/4, 4/2, 4/3, 4/4

Ликовна култура

Марија Нешић5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 7/4, 7/5, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5
Сузана Станковић5/1, 7/1, 7/2, 7/3

Музичка култура

Марија Бабић5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5
Милица Вељковић6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5

Историја – географија

Мирјана Видовићисторија: 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5
Марко Пејовићисторија: 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5
Мирослав Воркапићгеографија: 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 6/1, 6/2, 6/5, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5
Светлана Ничићгеографија: 6/3, 6/4, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5

Физика

Оливера Петровић6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5
Биљана Шомођа8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5

Хемија

Светлана Шћепановић7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5
Биљана Вучићевић8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5

Биологија

Љиљана Пејић6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5
Нада Радибратовић5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5

Техничко образовање

Аца Вучић6/1 ,6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5
Оливер Тошић5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5
Магдалена Дељанин6/1 ,6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5
Зоран Ристић5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5

Физичко васпитање

Вера Ристић6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 8/1,8/2
Бојан Манојловић7/1 ,7/2, 7/3, 7/5, 8/3, 8/4, 8/5
Драгана Јанковић7/4

Физичко и здравствено васпитање

Драгана Јанковић5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5

Руски језик

Неда Тодосијевићфакултативна настава: 3/(1,2,3,4,5)
изборна настава: 5/(2,3), 5/(1,4,5), 7/(1,3); 7/(2,4,5)
Мирјана Симић-Коцићфакултативна настава: 1/(1,3,4), 2/(2,3,4,5), 4/(1,3,5), 4/(2,4)
изборна настава: 6/(1,4), 6/(2,3), 6/5, 8/(1,4,5), 8/(2,3)

Немачки језик

Марија Новитовић Манић2/2, 2/4, 2/5, 4/3, 4/4, 6/1, 6/2, 6/5, 8/1, 8/2
Ивана Трајковић1/5, 3/2, 3/4, 1/(3,4), 5/3, 5/4, 7/1, 7/4, 7/5
Маријана Марковић2/1, 2/3, 4/1, 4/2, 4/5, 6/3, 6/4, 8/3, 8/4, 8/5
Иван Мартић1/1, 1/2, 3/1, 3/3, 3/5, 5/1, 5/2, 5/5, 7/2, 7/3

Грађанско васпитање

Милица Максимовић5/3, 5/(4,5), 6/(1,2), 6/4, 7/(1,5), 7/4
Ивана Јеленковић6/(3,5), 7/(2,3), 8/(2,3,4,5)
Неда Тодосијевић5/(1,2)

Верска настава

Горан Теодоровић1/2, 2/1, 2/2, 2/4, 2/5, 3/4, 3/5, 4/1, 4/2, 4/3, 5/1, 6/2, 6/4, 6/5, 7/3, 7/5, 8/2
Михајло Микић1/1, 1/3, 1/4, 1/5, 2/3, 3/1, 3/2, 3/3, 4/4, 4/5, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 6/1, 6/3, 7/1, 7/2, 7/4, 8/1, 8/3, 8/4, 8/5

Изабрани спорт

Вера Ристић6/1, 6/2, 6/4, 6/5 девојчице; 6/3 цело одељење; 8/1, 8/3, 8/4, 8/5 девојчице; 8/2 цело одељење
Драгана Јанковић7/1, 7/2, 7/3, 7/5 - девојчице; 7/4 - цело одељење; 8/3, 8/4 дечаци
Бојан Манојловић6/1, 6/2, 6/4, 6/5 дечаци; 7/1, 7/2, 7/3, 7/5 - дечаци; 8/1, 8/5 дечаци

Обавезне физичке активности

Драгана Јанковић5/1, 5/2, 5/3, 5/4 девојчице; 5/3 цело одељење
Бојан Манојловић5/1, 5/2, 5/3, 5/4 дечаци

Информатика и рачунарство

Иван Миљковић5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5

Цртање, сликање и вајање

Марија Нешићједна група ученика 6. разреда

Слободне активности у петом разреду

Свакодневни живот у прошлостиМарко Пејовић5/(1,2,3,5)
Цртање, сликање и вајањеМарија Нешић5/(2,3,5)
Сузана Станковић5/(1,4)
Хор и оркестарМарија Бабић5/(3,4)
Милица Вељковић5/(1,2,5)